การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง

โปรแกรม Flash มีวิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 วิธี คือ
1. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคำสั่ง Timeline effect
2. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยตนเอง โดยแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
2.1 แบบเฟรมต่อเฟรม (Frame-by-Frame animation)
2.2 แบ บทวีน (Tween animation)

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยตนเอง

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม (Frame-dy-Frame animation)

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ เป็นการสร้างคีย์เฟรม หลายๆ คีย์เฟรมต่อเรียงกัน แต่ละเฟรมจะเป็นอิสระต่อกัน การแก้ไขเฟรมใดเฟรมหนึ่ง ไม่ส่งผลต่อเฟรมอื่นๆ

การสร้างข้อความเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม

ขั้นที่ 1 พิมพ์ข้อความลงบน Stage โดยเริ่มที่คีย์เฟรมใดคีย์เฟรมหนึ่ง

ขั้นที่ 2 เพิ่มคีย์เฟรมที่ 2 โดย กด F6 หรือ คลิกขวาที่คีย์เฟรมที่ 1 แล้วคลิก Insert Keyframe

ขั้นที่ 3 คลิกที่คีย์เฟรมที่ 2 พิมพ์ตัวอักษรตัวที่ 2 หรือข้อความที่ต้องการ

ขั้นที่ 4 ทำขั้นตอนที่ 2 ต่อด้วยขั้นตอนที่ 3 วนอย่างนี้ จนกว่าจะครบข้อความที่ต้องการ

ขั้นที่ 5 ทำจนครบข้อความที่ต้องการ

ขั้นที่ 6 ทดสอบ Movie โดยกด Ctrl+ Enter หรือ คลิกเมนู Ctrol > Test Movie Z

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s